Navodila za vzdrževanje okenskih sistemov

Vsa okna zahtevajo določeno stopnjo vzdrževanja, ne glede na to ali gre za PVC ali ALU okna. Za brezhibno delovanja oken, je za njih potrebno poskrbeti in jih vzdrževati. Med vzdrževalna dela spadajo čiščenje oken, vzdrževanje okovja ter okenskih okvirjev.

Odločili ste se za okna, ki so najnovejši dosežek moderne tehnike. Toda, če želite, da bi okna uspešno služila svojemu namenu in bi v daljšem obdobju tudi ohranila popoln videz, ne prezrite naslednjih nasvetov.

1. NASVETI ZA ZRAČENJE

Okna se tesno zapirajo in omogočajo precejšen prihranek toplotne energije. To prednost bomo izkoristili s pravilnim zračenjem, ki hkrati omogoča vzpostavitev zdrave notranje klime.

Nasveti so naslednji:

 • še posebej pozimi zračite večkrat na dan. Pri tem je bolje da okna za krajši čas povsem odprete, ko da bi jih za dalj časa odprli samo na nagib – toplotne izgube so neznatne, če se pohištvo in stene ne ohladijo;
 • temeljito zračenje vseh prostorov v trajanju 10 – 20 minut je še posebej pomembno zjutraj. Hitreje gre, če z odprtjem nasproti ležečih oken poskrbite za poteg zraka;
 • tekom dneva za izmenjavo izrabljenega zraka s svežim zadostuje približno 5 minut temeljitega zračenja, sicer so okna povsem zaprta.

 

2. NASVETI ZA PRVO ČIŠČENJE

Po montaži novih oken bodo morda na okvirjih ostali madeži cementne ali apnene malte. Odstranite jih z vodo, kateri ste dodali malo gospodinjskega čistila in s tem preprečili poškodbe tesnil in okovja.

 

3. NASVETI ZA NEGOVANJE

Prosimo, da pri čiščenju ne uporabljate jedkih sredstev ali agresivnih razredčil kot so aceton ali nitro razredčilo, ker lahko poškodujejo okvirje in tesnila. Za odstranitev zasušenih in mastnih madežev je najprimernejše posebno čistilo, ki ga lahko dobite pri vašem dobavitelju oken in vrat. Razen tega je treba vsaj enkrat letno s kapljico olja naoljiti premične dele okovja, tako da se okna vedno z lahkoto odpirajo in zapirajo. Pri tem je treba kontrolirati in po potrebi očistiti tudi odprtine za odvod drenažne vode.

Delo z rezalko v bližini stavbnega pohištva lahko poškoduje površino. V takih primerih je potrebno celotno površino stavbnega pohištva mehansko zaščititi z negorljivo oviro.
Stavbo pohištvo je potrebno zaščititi tudi pri izvajanju gradbenih del. Gradbeni materiali lahko poškodujejo površino stavbnega pohištva oz. spremenijo videz površin. Če boste upoštevali te nasvete, boste z vašimi okni nedvomno zelo zadovoljni še dolga leta.

Navodila za vzdrževanje, uporabo in čiščenje ALU izdelkov

ALU stavbno pohištvo CUGELJ je izdelek visoke kvalitete, izdelan za dolgotrajno uporabo. Za zagotovitev trajne funkcionalnosti in estetske obstojnosti, je potrebno poskrbeti za redno in strokovno pravilno nego ter vzdrževanje izdelka. V izogib nastanka večje škode, je potrebno izdelek tekoče nadzorovati ter morebitne poškodbe takoj sanirati.

Z upoštevanjem le nekaj osnovnih navodil, vam bo izdelek v vaše in hkrati tudi naše zadovoljstvo služil več desetletij.

 

NEGA ALUMINIJASTIH IN NERJAVEČIH POVRŠIN

Eloksirane, prašno-lakirane in nerjaveče površine, ki so izpostavljene zunanjim vplivom, zahtevajo redno nego. Lep dekorativni izgled izdelka boste za več desetletij zagotovili le z rednim čiščenjem. Zunanji deli namreč niso izpostavljeni samo vremenskim obremenitvam, temveč so obremenjeni tudi z industrijskimi plini in agresivnim prahom, ki skupaj z deževnico in roso površino razžirajo in tako ogrožajo optični izgled izdelka. Čiščenje se ne sme izvajati v času, ko so vrata ali okna izpostavljena direktni sončni pripeki. Dopustna temperatura površin v času čiščenja znaša maksimalno 25ºC. Uporabljati je potrebno PH-neutralna čistilna sredstva, ki ne poškodujejo površin.

 

STEKLO

Pri čiščenju stekla je potrebno uporabljati le običajna čistilna sredstva za steklo, ki se lahko temeljito izperejo z vodo. Prepovedana je uporaba čistilnih sredstev s hrapavim delovanjem ali čistil z agresivnim kemijskim učinkom. Suho čiščenje silikoniranih delov ni dovoljeno.

 

TESNILA

Da se zagotovi trajna uporabnost tesnil je potrebno občasno preveriti oziroma zagotoviti, da so le-ta vedno čista. Tesnila je priporočljivo enkrat letno namazati s priloženim mazivom, da ostanejo čimbolj prožna.

 

OKOVJE

Okovje vrat je že naoljeno. Morebitne nečistoče, povzročene pri vgradnji izdelka, je potrebno takoj očistiti. Enkrat letno je potrebno naoljiti vse gibljive dele okovja. Čiščenje okovja je dovoljeno le s čistili, ki ne odstranijo korozijske zaščite. Občasno je potrebno kontrolirati vijake oziroma zagotoviti, da so le-ti čvrsto priviti.

Rokovanje z okenskimi sistemi

Okna in balkonska vrata so za uporabo zelo enostavna. Odpirajo se enoročno z vrtenjem pololive (kljuke) za 90° ali 180° v levo ali desno. Pri zavrtenju pololive za 90° se krilo okna odpre okoli vertikalne osi, pri zavrtenju za dodatnih 90° pa se odpre na ventus (kip).

Pri dvokrilnih oknih in balkonskih vratih se neposredno krilo odpre šele, ko je glavno krilo že odprto. Odpremo ga tako, da rdečo ročico na strani krila potegnemo navzgor.

Panoramske stene se odpirajo na enak način, s tem da se pri zavrtenju kljuke v horizontalni (vodoraven) položaj krilo odpre na ventus (kip), z zavrtenjem kljuke v vertikalni položaj (navpično), pa se krilo stene lahko premakne vstran.

 

OPOZORILO!
Ko je okno odprto, je strogo prepovedano zavrtenje pololive (kljuke) za 90° navavzgor, da bi se okno odprlo na ventus (kip) – to lahko storite izključno pri zaprtem oknu.

 

ROKOVANJE Z DVIŽNO DRSNIMI STENAMI

Da odpremo krilo dvižno drsne stene moramo zavrteti ročico za 180°C navzdol. Pri tem se premikajoče okno narahlo dvigne in s potegom v želeno smer, ga lahko odpremo. S ponovnim premikom ročice v prvotni položaj lahko fiksiramo krilo v kateremkoli položaju.

Navodila za vzdrževanje žaluzij

NAVODILO ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE NOTRANJIH ŽALUZIJ

Regulacijo svetlobe (odpiranje in zapiranje ALU lamel) se uravnava z obračanjem paličice. Za dvig in spuščanje se uporablja vrvico. Za zaustavitev notranje žaluzije v želeni višini je potrebno vrvico pomakniti levo ali desno in popustiti.
Notranje žaluzije se čisti s statičnim omelom ali suho krpo. Pri čiščenju je potrebno paziti, da se ALU lamele zaradi premočnega pritiska ne poškodujejo.

 

NAVODILO ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE ZUNANJIH KRPAN ŽALUZIJ

 

Električna priključitev motorja

POZOR! Nepravilna montaža in napačna priključitev lahko vodita do resnih poškodb, zato je potrebno vsa navodila dosledno upoštevati! Pomembna varnostna navodila za montažo in priključek na električno omrežje:

 1. Po montaži mora omrežni vtikač ostati dostopen.
 2. Pri montaži brez mehanske zaščite gibljivih delov se mora motor montirati na višini vsaj 2,5m nad tlemi ali na drugi ravnini, ki omogoča dostop do pogona.
 3. Preden se motor montira in priključi, je potrebno odstraniti in izključiti vse dovode in drugo opremo, ki je nepotrebna.
 4. Če se motor upravlja preko pred-nastavljivega stikala, mora biti stikalo montirano v vidnem polju motorja – ločeno od premičnih delov žaluzije – na višini višji od 1,5m.
 5. Priklop mora izvesti električar v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

POMEMBNO OPOZORILO! DVEH ALI VEČ MOTORJEV NI DOVOLJENO VZPOREDNO PRIKLJUČITI NA ENO ENOPOLNO STIKALO. VSLED POVRATNE NAPETOSTI KONDENZATORJA OBSTAJA VELIKA VERJETNOST, DA SE DVA VZPOREDNO VEZANA MOTORJA PREGREJETA.

 

NAVODILA ZA UPORABO ZUNANJIH ŽALUZIJ TIP CUGELJ 80C IN 80T

 

Montaža

Montažo naj izvede le strokovnjak, sicer ne nudimo garancije. Žaluzije z električnim pogonom naj na omrežje priključi le za to pooblaščena oseba. Prav tako lahko edino strokovnjak izvede vse nastavitve.

 

Namen uporabe

Žaluzijo so namenjene zaščiti pred soncem. Pri zlorabi lahko pride do težav (glej tudi informacije za uporabo žaluzij v primeru dežja, snega, ledu in zmrzali). Spremembe, kot sta predelava in dodelava, ki niso predvidene s strani proizvajalca se lahko izvedejo le s pisnim dovoljenjem proizvajalca. Dodatne obremenitve žaluzij z visečimi predmeti (luči, reklamni predmeti, vrvi …) lahko povzročijo poškodbo ali celo zlom senčila, zato so prepovedane.

 

Upravljanje

Otroci in osebe, ki ne morejo oceniti nevarnosti, ki lahko nastane pri nepravilni uporabi žaluzij, le teh ne smejo upravljati. Daljinsko upravljanje je potrebno shraniti izven dosega otrok. Prav tako upoštevajte posamična navodila za nastavitve in uporabo motorjev oziroma krmiljenja.

 

Pogon z zglobno ročico

Dvigovanje in spuščanje žaluzije se izvaja z zglobno ročico, ki je nameščena v notranjosti prostora. Izognite se prevelikemu odklonu ročice, saj to vodi do težje dostopnosti in k preveliki obrabi. Preden žaluzijo popolnoma odprete oziroma zaprete, upočasnite hitrost vrtenja ročice, da se spodnji profil ne bi na silo ustavil. Pri popolnoma odprti oziroma zaprti žaluziji nikoli ne vrtite ročice na silo.

 

Elektromotorni pogon

Za upravljanje žaluzije pritiskajte gumb na stikalu v ustrezno smer toliko časa, dokler ne dosežete ustrezne pozicije. Pri večkratnem delovanju v zelo kratkih presledkih lahko pride do pregretja motorja, ki se potem samodejno ustavi (avtomatično termično varovalo). Po kratki ohladitvi motorja le ta ponovno brezhibno deluje brez dodatnih postopkov.

 

UPORABA V PRIMERU VETRA, DEŽJA, SNEGA, LEDU IN ZMRZALI

Žaluzija je senčilo proti soncu in ne zaščita pred vsakim vremenom. Žaluzije je potrebno v primeru vetra dvigniti. V primeru sneženja ali nevarnosti zmrzali je potrebno pred uporabo žaluzij preveriti, če so vodila zasnežena ali zaledenela. V primeru zasneženosti ali zaledenelosti je potrebno le tega odstraniti. Nasilno obratovanje senčil v teh primerih odsvetujemo. AVTOMATIČNO OBRATOVANJE MORA BITI V PRIMERU ZMRZALI OBVEZNO IZKLJUČENO!

 

OVIRE

Obstaja možnost zmečkanin in odrgnin, predvsem med dvigovanjem lamelnega zastora. Le ti lahko zajamejo oblačila ali dele telesa. Spuščanje žaluzije ne sme biti ovirano, zato je potrebno paziti, da v območju delovanja senčila ni ovir. Žaluzije nikoli ne potiskajte navzgor ročno, saj to lahko privede do resnih napak v delovanju.

 

AVTOMATIČNO KRMILJENJE

Žaluzije nikoli ne spuščajte brez nadzora. Avtomatično krmiljenje lahko odpove v ekstremnih situacijah (izpad električne energije, napake). V teh situacijah obstaja nevarnost, da se senčilo poškoduje ali celo strmoglavi.

PRIPOROČILO:
Ob odsotnosti nastavite avtomatično krmiljenje na ročno in pustite žaluzijo v zaprtem stanju. Če je pred vašim edinim dostopom do balkona ali terase montirana žaluzija z avtomatičnim krmiljenjem , se lahko zaprete ven. Iz tega razloga izklopite avtomatiko, ko uporabljate balkon ali teraso.

 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVALNA DELA NA SENČILIH

Kadar se izvajajo popravila ali čiščenja na senčilih, se mora pred tem izklopiti avtomatika, saj ob vklopu obstaja nevarnost zmečkanin ali padca. Prav tako je treba preveriti, da ni možno nenadzorovano upravljati s senčilom. Iz elektrike je potrebno senčilo izključiti pri vsakem čiščenju ali popravilu.

 

VZDRŽEVANJE

Varna uporaba senčila je zagotovljena le, če se senčilo redno vzdržuje in preverja. Vsakokrat je potrebno pri žaluziji preveriti obrabo, poškodbe zastora ali ohišja. Če se opazijo poškodbe, jih lahko odpravi le za to pooblaščena oseba. Do takrat se senčilo ne sme uporabljati.

 

OBRABA

Redno pregledujte senčila. Če odkrijete poškodbe kot so, obraba ali poškodbe kablov, jih lahko odpravi le za to pooblaščena oseba. Med tem časom se poškodovano senčilo ne sme uporabljati.

DELA KI JIH LAHKO OPRAVI LE STROKOVNJAK:

 1. snemanje in menjavanje zastora,
 2. nastavljanje končnih točk pri žaluzijah z električnim pogonom,
 3. odpravljanje funkcijskih motenj pri reduktorjih in elektromotorjih.

Naslednje vzdrževanje in nega naj se redno izvajata, najmanj pa enkrat letno:

 1. pregled pogonskih delov in odstranitev morebitnih nečistoč ter tujkov (na zunanji strani morebitna ptičja gnezda),
 2. pregled vodil in odstranitev preprek v utoru predvidenem za drsenje stranskih uvodnikov na posameznih lamelah,
 3. preverjanje, če se zastor enakomerno ravno navija, če se dvižni trakovi na drgnejo po luknjah v lamelah, po katerih tečejo.

Kovinski deli žaluzij imajo visoko kakovosten zaščitni sloj. Eloksirani in plastificirani deli ohranijo prvotno kvaliteto daljši čas, če se jih redno čisti z mehko krpo. Nečistoče na zastoru, ki so nastale zaradi onesnaženega zraka, se lahko tudi v suhem stanju skrtačijo. Manjše madeže se lahko z zelo blagim praškom za ročno pranje očisti. Pri tem naj se lamel ne drgne z grobimi predmeti, saj se le te lahko poškodujejo. Lamele nato z veliko čiste vode operite. Mastne in oljne madeže lahko odstranite le z bencinom za čiščenje in zelo vpojno krpo.

 

REZERVNI DELI

Uporabljajo se lahko le rezervni deli, ki so potrjeni s strani proizvajalca.

 

DEMONTAŽA IN ODSTRANITEV SENČILA

Pri demontaži in odstranitvi zunanjih žaluzij je potrebno paziti, da se deli ki se odstranjujejo , varno pospravijo iz delovnega območja (pozornost je potrebna predvsem pri delu na višini). Potrebna je tudi zaščita delovnega območja, saj je velika nevarnost padca nepritrjenih delov. Priporočamo, da demontažo opravi za to pooblaščena oseba.

Navodila za vzdrževanje rolet

NASVETI ZA DOLGO ŽIVLJENJSKO DOBO ROLET (ROČNO UPRAVLJANJE)

 

Upravljanje rolet pri nevihti

V primeru močnega vetra zaprite okna. Poskrbite, da tudi med vašo odsotnostjo ne bo prepiha. Spuščene rolete ob odprtem oknu ne morejo kljubovati vsaki vetrni obremenitvi.

 

Upravljanje rolet pri vročini

V primeru, da uporabljate rolete kot zaščito pred soncem vam priporočamo, da jih ne zatemnite popolnoma, saj s tem omogočate boljše prezračevanje. Če uporabljate PVC rolete, se s tem zmanjša možnost ukrivljanja.

 

Upravljanje rolet pri mrazu

V primeru mraza lahko roleta zamrzne. Izognite se nasilnemu rokovanju z njo. Če je roleta globoko zamrznjena je ne dvigujte ali spuščajte. Po odmrznitvi je upravljanje spet mogoče.

 

Postopek spuščanja in dviganja rolet

Spuščanje rolete ne sme biti preprečeno, zato vedno odstranite ovire pred spuščanjem.

 

Nepravilna uporaba

Ne otežujte proizvoda z dodatno težo. Priporočamo, da ob uporabi balkona ali terase izklopite avtomatiko. Rolete nikdar ne potiskajte navzgor, saj to lahko povzroči motnje v delovanju.

 

ROČNO UPRAVLJANJE

Med dvigovanjem v zadnji tretjini postopka nežno uporabljajte dvižni pas. Roleta ne sme zgornjega roba doseči na silo. Med spuščanjem v zadnji tretjini uporabljajte dvižni pas. Nikoli ne izpustite dvižnega pasu. Vedno spuščajte oziroma dvigujte roleto enakomerno in navpično navzdol oziroma iz navojnega ohišja. Krivo pomikanje dvižnega pasu vodi k prekomerni obrabi. Pas se tako lahko ukrivi, to pa vodi v motnje delovanja.

Pred popolnim dvigom rolet upočasnite krožni gib ročice. Roleta ne sme s silo udariti na vrh. Pred popolnim spustom rolet upočasnite krožni gib ročice. V kolikor začutite odpor, ne vrtite naprej. Preprečite prekomerni odklon ročice, saj to vodi k prekomerni obrabi.

 

UPRAVLJANJE VGRAJENEGA KOMARNIKA

Če želite komarnik odpahniti, upoštevajte, da je potrebno mrežo z obema rokama potisniti navzgor (kolikor se da), saj s tem preprečite sunkovito vračanje mreže v prvotni položaj in s tem tudi poškodbe mreže.

 

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo, vam priporočamo, da redno čistite površine rolete. Roleto in krmilne elemente redno pregledujte za znaki obrambe in poškodb, ter preizkušajte vzdržljivost ter pravočasno obvestite serviserja za prenovo krmilnih enot oziroma odpravljanja poškodb. Uporabljajte le originalne dele! V primeru, ko je potrebno popravilo, rolet ne uporabljajte.

Uporaba rolet

 

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE ROLET (MOTORNI POGON)

Za uporabo in vzdrževanje rolet na motorni pogon veljajo enaka navodila kot pri uporabi in vzdrževanju rolet z ročnim upravljanjem (navodila za dolgo življenjsko dobo rolet, upravljanje vgrajenega komarnika, vzdrževanje in nega). Še vseeno pa je priporočljivo upoštevati spodnje smernice, ki so namenjene za uporabo in vzdrževanje rolet na motorni pogon.

 

Omejite dostop do krmilnih elementov

Ne pustite otrokom, da bi se igrali s krmilnimi elementi kot so na primer ročni radijski upravljalnik ali stikalo.

 

Avtomatizirane rolete pred balkonskimi in terasnimi vrati

V primeru, da imate na edinem dostopu do vašega balkona ali terase vgrajeno roleto, ki je priključena na avtomatiko, obstaja možnost, da se zaprete iz stanovanja. Priporočamo, da ob uporabi balkona ali terase izklopite avtomatiko.

 

UPRAVLJANJE Z ELEKTROMOTORJEM

Upravljanje s pomočjo vrtljivega – ali tipkovnega stikala. S pritiskom in pridrževanjem na ustrezno tipko (VKLJUČI/IZKLJUČI) oz. z vrtenjem in pridrževanjem stikalnega zatiča (LEVO/DESNO) se roleta premika v želeno smer. Ko zatič ali tipko izpustite, se drsenje rolete ustavi.

 

Upravljanje zaskočnega stikala

S pritiskom ustrezne tipke (GOR/DOL) oz. s pomočjo vrtenja stikalnega zatiča (LEVO/DESNO) se roleta premika v želeno smer. S pritiskom na tipko STOP oz. za tipko na nasprotno smer premikanja ali z vrtenjem stikalnega zatiča v nasprotno smer se roleta ustavi.

Navodila za vzdrževanje in uporabo komarnikov

POMEMBNO VARNOSTNO OPOZORILO! Otroci in osebe, ki ne morejo oceniti nevarnosti, ki lahko nastanejo pri nepravilni uporabi komarnika, le-tega ne smejo upravljati. NA KOMARNIK NE OBEŠAJTE NIČESAR! Dodatne obremenitve z visečimi predmeti (luči, reklamni predmeti, vrvi ipd.) lahko privedejo do poškodb ali celo zloma. Na komarnik se NE NASLANJAJTE, saj nebo preprečil morebitnega padca skozi okno.

 

VZDRŽEVANJE IN NEGA

Varna uporaba je zagotovljena le, če se komarnik redno vzdržuje in preverja. Če opazite kakršnekoli poškodbe na izpostavljenih delih (npr. zaprti deli – kasete), nas kontaktirajte. Do prihoda naših serviserjev komarnika ne uporabljajte!

PREDELAVO ALI DODELAVO KOMARNIKA SME OPRAVLJATI IZKLJUČNO LE PROIZVAJALEC!

Vsaj enkrat letno naj se izvaja naslednje vzdrževanje in nega:

 1. Pregled zglobov in/ali vijakov,
 2. Odstranitev morebitnih nečistoč in tujkov (pri ROLO komarnikih morebitna osja gnezda)
 3. Odstranitev preprek v utoru, ki je predviden za drsenje stranskih profilov,
 4. Morebitne vidnejše poškodbe na kovinskem ogrodju komarnika,
 5. Raztrganine na mrežici, vrvici ali drugje.

 

OVIRE IN MEHANSKE POŠKODBE

Obstaja možnost zmečkanin in odrgnin (npr. med dvigovanjem ali spuščanjem). Le-te lahko zajamejo oblačila, dele telesa in druge predmete. Spuščanje ne sme biti ovirano, zato je potrebno paziti, da v območju delovanja ni ovir. V času delovanja komarnika z ničemer ne posegajte v gibajoče se dele (npr. navijalna cev)!

 

KOVINSKO OGRODJE

Kovinski in plastificirani deli komarnika ohranijo daljši čas prvotne kvalitete, če se jih redno čisti z mehko mokro krpo. Manjše madeže se lahko očisti z zelo blagim praškom za ročno pranje. Komarnika ne čistite z agresivnimi čistilnimi sredstvi! Mrežo komarnika se sme očistiti le z omelom za prah. Mreže se NE SME SESATI! Nikoli ne razstavljajte ogrodja sami, saj lahko s tem poškodujete izdelek in ogrozite varno uporabo. V primeru previjanja ali zvijanja mrežice ter kakršnegakoli drugega nepravilnega delovanja, nas kontaktirajte!

 

UPRAVLJANJE ROLO KOMARNIKA

Spust

Z rokami primite za vrvico oz. z obema rokama zaključno letev in jo potisnite navzdol, da se rolo odvije, na koncu pa zaskoči in obstoji na mestu.

 

Dvig

Z obema rokama primite zaključno letev. Z rahlim potiskom navzdol se mehanizem sprosti in rolo se začne navijati. Pri tem je potrebno rolo zadrževati, dokler le-ta ni dokončno navit. Če se samostojno ne navije do konca v kaseto, je potrebno z rahlim ročnim potiskom navzgor rolo potisniti do konca v kaseto.

Komarnika ne dvigujte in spuščajte s preveliko silo. V primeru, da se mreža komarnika pri odpiranju ali zapiranju guba, komarnika ne zapirajte, temveč nas o nastali situaciji kontaktirajte! Ko je komarnik zaprt, morata biti leva i desna stran obvezno zaskočena oz. zataknjena! V nasprotnem primeru se mreža pretegne ali zaviha, kar ni predmet reklamacije!

Potrebujete več informacij?

V kolikor želite več informacij se prosim obrnite na svetovalko v naši poslovalnici, kjer vam bomo predstavili še ostale dodatne možnosti.

Povežite se z nami

Če cenite vaš čas in denar ter želite kakovostne izdelke, smo v podjetju Cugelj pravi naslov za vas!

Razstavni salon & sedež podjetja
Stantetova 10, 1295 Ivančna Gorica

T: 01 78 78 535
F: 01 78 07 868
G: 040 840 069
E: [email protected]

Linkedin